Biodiversiteit: wat is het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework?

22-05-2023

Een van de uitkomsten van de 15de COP-vergadering (van 7 tot 19 december 2022 in Montreal en voorgezeten door China) was de aanname van een omkadering om via de Verenigde Naties de neergang van biodiversiteit tegen te gaan. Men noemt dit de Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF). Goed om dat op 22 mei eens te bekijken, 't is namelijk Wereld Biodiversiteitsdag.

Ook Belgisch Minister van Duurzaamheid en de Green Deal Zakia Khattabi was aanwezig op de COP eind vorig jaar en was een van de politici die de overeenkomst hebben helpen doorduwen (zij beloofde dat in't openbaar aan niemand minder dan Jane Goodall, toen die in België was), wat niet gemakkelijk was - economie en natuur staan in het kapitalistische wereldbeeld nog steeds haaks op elkaar, hoewel natuur gelukkig steeds meer wordt gezien als integraal deel en onmisbare steunbeer van een levensvatbare economie. Tot nu toe werd natuur gezien als een onuitputbare kostenloze bron waaruit nonchalant gegraaid kon worden, maar gelukkig is er een langzame kentering. 

De madagaskardaggekko (Phelsuma madagascariensis) komt voor in het systeem van beschermde gebieden van Madagaskar. Carlos Crespo/UNDP Madagaskar
De madagaskardaggekko (Phelsuma madagascariensis) komt voor in het systeem van beschermde gebieden van Madagaskar. Carlos Crespo/UNDP Madagaskar

Zoals te lezen op de website van het milieuprogramma van de VN, ondergaat het milieu een gevaarlijke achteruitgang van de natuur. 1 miljoen soorten (planten, dieren, andere levensvormen) zijn bedreigd, en dit beïnvloedt nu al het leven van miljarden mensen. Het GBF wil dit verlies aan natuur een halt toeroepen en het tij keren. Het kader bestaat uit wereldwijde doelstellingen die tegen 2030 moeten worden bereikt om de biodiversiteit veilig te stellen en duurzaam te gebruiken.

Enkele globale doelen tegen 2030:

  • Bescherming van ten minste 30% van het land, de binnenwateren, de kustgebieden en de oceanen in de wereld. Momenteel wordt slechts 17% en 10% van de land- en zeegebieden in de wereld beschermd. Voor de oceanen was er al een specifieke deal ondertekend
  • Herstellen van ten minste 30% van de aangetaste ecosystemen op het land, binnenwateren, kust en zee.
  • Tot nul reduceren van verlies van gebieden met een grote biodiversiteit, waaronder ecosystemen met een grote ecologische integriteit.
  • Halveren van wereldwijde voedselverspilling en aanzienlijk verminderen van de overconsumptie en afvalproductie.
  • Halveren van het teveel aan voedingsstoffen en het algemene risico van pesticiden en zeer gevaarlijke chemische stoffen.
  • Geleidelijke afschaffing of hervorming van subsidies die schadelijk zijn voor de biodiversiteit met ten minste 500 miljard dollar per jaar, en versterking van positieve stimulansen voor het behoud en het duurzame gebruik van de biodiversiteit.
  • Ten minste 200 miljard dollar per jaar aan nationale en internationale financiering voor biodiversiteit vrijmaken uit alle - publieke en particuliere - bronnen.
  • Verhogen van de internationale geldstromen van ontwikkelde naar ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen, kleine eilandstaten in ontwikkeling en landen met een overgangseconomie, tot ten minste 20 miljard dollar per jaar in 2025 en tot ten minste 30 miljard dollar per jaar in 2030.
  • Voorkomen van introductie van prioritaire invasieve uitheemse soorten en tegengaan van introductie en vestiging van andere bekende of potentiële invasieve uitheemse soorten met ten minste de helft, en invasieve uitheemse soorten op eilanden en andere prioritaire locaties uitroeien of onder controle houden.
  • Verplichten van grote en transnationale ondernemingen en financiële instellingen hun risico's, afhankelijkheid en gevolgen voor de biodiversiteit via hun activiteiten, toeleverings- en waarde-ketens en budgetten te monitoren, te beoordelen en transparant bekend te maken.

Lees verder op de website van de UNEP om de vier overkoepelende goals te bekijken. 

Als dit allemaal kan gebeuren dan maken we kans op een groene, mooie toekomst. Hou zeker in het oog of jouw land met deze taken aan de slag gaat en eis transparantie. Aarzel niet om je lokaal bestuur vragen te stellen. Hoe meer vragen ze krijgen en druk van burgers ze voelen, hoe sneller de omslag gemaakt kan worden.

Gelukkige Wereld Biodiversiteitsdag!

Artikel door Kathelijne Bonne, geoloog en bodemkundige. De planeetzusjes is een initiatief van drie zussen uit Waasmunster. K. schrijft ook op GoodClimateNews en GondwanaTalks.

Laatste artikels:

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework,wereld biodiversiteitsdag, biodiversiteit, Zakia khattabi biodiversiteit, jane goodall, 30% van het land, 30% van de oceanen, overconsumptie, natuur en economie