Nieuw VN-klimaatrapport is lichtjes positief, zegt hoofdredactrice Inge Jonkheere

06-04-2022

De boodschap luidt: We zijn nog net op tijd om nog iets te doen aan klimaatverandering, én er zijn concrete data, namelijk de kostprijzen van het afvangen van koolstofdioxide, waarmee beleidsmakers aan de slag kunnen. Een ton CO2 (of equivalent) uit de lucht halen kost tussen 20 en 100 dollar, afhankelijk van de techniek, die varieert van bomen planten tot hoogtechnologische afvangprojecten. Dat concludeert bio-ingenieur Inge Jonkheere, die als enige Belgische hoofdredacteur meewerkte aan het derde deel van het ambitieuze klimaatrapport van het VN-Klimaatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC). Dit is meteen het belangrijkste klimaatrapport dat beschikbaar is. Het telt maar liefst 3675 bladzijden en er werkten 278 auteurs aan mee die er duizenden wetenschappelijke studies voor doorploeterden. 

Terwijl de eerste delen onthulden dat het erger gesteld is met de planeet dan we al dachten, gaat het derde deel over de mitigatie & adaptatie. Het is volgens Inge ook de eerste keer dat er een prijs is geplakt op het verminderen van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Met deze kostrpijs van CO2, kunnen beleidsmakers nu een betere begroting opstellen van welke sommen geld besteed moeten worden aan klimaatmitigatie. Wat vroeger al duidelijk was, namelijk dat voorkomen beter is dan genezen, wordt nu nog eens in de verf gezet. Hoewel de kost hoog lijkt, zal de energietransitie veel minder geld kosten dan later de consequenties opvangen (want dat opvangen is de kost van rampen incasseren, het instorten van de welvaartsmaatschappij en oorlog). Met die kostprijs kan de totale uitstoot tegen 2030 gehalveerd worden ten opzichte van 2019 en blijven we nog net onder 1,5° opwarming van de planeet. 

Waar moet het geld naartoe? Naar groene energieproductie, minder uitstoot door efficiëntere industrie, landbouw, transport, voedselconsumptie, afvalverwerking, duurzame steden, natuurprojecten en CO2-afvangprojecten. Per individu helpt het ook van minder vlees te eten en andere aanpassingen door te voeren in onze manier van leven. Snel en efficiënt handelen zal ook de kans vergroten dat we onze welvaart kunnen behouden en ook andere landen helpen de klimaatdoelstellingen te behalen en armoede te bestrijden.

Lang verhaal kort gemaakt: "het kan, maar het moet wel NU gebeuren." 

Bekijk het IPCC rapport hier, er is een samenvatting voor beleidsmakers (lees wat onze politici moeten doen!) of ga naar de aparte hoofdstukken van het rapport

------

Bronnen: 

Michaël Torfs, 4 april 2022, VRT.be, 20 tot 100 dollar per ton CO2: zoveel kost het volgens VN om uitstoot tegen 2030 wereldwijd te halveren. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/03/ipcc-rapport-mitigatie-voor-het-eerst-prijs-geplakt-op-vermind/

IPCC Sixth Assessment Report, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change,  https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/


Artikel geschreven door Kathelijne Bonne, geoloog en bodemkundige. Origineel artikel op Good Climate News. Kathelijne schrijft ook op GondwanaTalks

Planeetzusjes is een initiatief van drie zussen uit Waasmunster (Oost-Vlaanderen): Elisabeth, Helena en Kathelijne.

Laatste artikels: